1 of 8
2 of 8
3 of 8
4 of 8
5 of 8
6 of 8
7 of 8
8 of 8

2-skiktsbetong, är din Säkerhet för kvalité

Som Danmarks ledande leverantör av betongplattor och betongmarksten – sätter vi kvaliteten högt. Därför produceras IBF betongplattor med 2-skiktsbetong.
 
Vad betyder det….?
 
2-skiktsbetong har en enkel förklaring,  på ytskiktet av stenen lägges ett extra lager med betong, som ger en tät och fin yta. Det betyder också att stenen är mindre benägen att ta åt sig smuts.
Som ett extra plus, packar vi alla våra plattor med ett mellanlägg, plastbrickor. Det medför mindre fukt mellan plattorna och dessutom betydligt mindre kalkutfällning. Vidare minimerar du också risken för repor i ytskiktet när du tar plattan från pallen.
 
För att bibehålla denna höga kvalité, utförs en extra kvalitétskontroll i vårt laboratorium, utöver vad EU-standarden säger. Det betyder att vi hela tiden kan göra förbättringar och justeringar om så behövs. Vi vågar sticka ut hakan och påstå att, IBF beläggningssten  –
står för kvalité och hållbarhet!
 
IBF har stor kunskap om beläggningar och ett stort produktprogram. Vi säljer hela lösningar i
form av marksten, plattor, kantsten, mursten, dekorsten, foggrus, impregnering m.m. –
vilket ger ett stort estetiskt värde.
 
IBF maskinläggningssten till industri plus några få andra varianter, produceras inte med 2-skiktsbetong.