1 of 3
2 of 3
3 of 3

Bygværker

For at mindske erosionen af jordoverfladen forårsaget af rindende vand, anvendes rørind-/udløb til sikring ved skråninger og lignende.