1 of 5
2 of 5
Perma drain belægning i grå
3 of 5
Peramable belægning
4 of 5
Permadrain belægningssten
5 of 5

Perma-Drain®

Intensiteten av dagens nederbörd är långt mycket högre än förr i tiden. Dom flresta kloaksystem är dimensionerade efter betydligt mindre regnmängder. Detta medför ett antal stadigt stigande översvämningar.
 
Lösningen kan antingen bestå av att bygga större kloaksystem eller att avleda regnvattnet från kloakerna. Det sistnämnda är möjligt om man använder Landskaps-baserad regnvattenshantering – också kallat LAR (Lokal avledning av regnvatten). IBF Perma-Drain kan vara en LAR-lösning.
 
I Köpenhamn har man lagt en ny gata som suger upp regnvatten som en del i arbetet med klimatanpassning av staden. Se hur på TV4 nyheter

 

Specification

ØkoSuperlock - sæt

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
-8Grå 5687215 15

Randsten - sæt

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
-8Grå 7977549 20

Slutsten - sæt

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
-8Grå 7977556 18

SF- Rima maskinlægning

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
21 x 218Grå 1537673 22.8

SF-Økoloc® maskinlægning

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
- x -8Grå 1537672 26