1 of 5
Rustik græsarmering
2 of 5
Rustikke græsblokke grå
3 of 5
Græsarmeringsblokke i grå
4 of 5
Rustikk gressarmering
5 of 5
Rustik græsarmering i grå

Gräsarmeringsblokke / Rustik gräsarmering

IBF gräsarmeringsblock finns i 2 typer.
 
Typ 1 är en gräsarmering med stor gräsytan i förhållande till betongen. Blockens format ger en positiv växtmöjlighet för gräset, så etableringen har dom bästa föruftsättningar för att lyckas, snabbt och effektivt.
 
Typ 2 har en lite mindre yta av gräs. Detta block löser övergången mellan gång- och gräsytan. Används ofta till att säkra mindre nivåskillnader. Blockens design är så utformade att beläggningsmönstret inte förändras när dom lägges i förband.
IBF Gräsarmeringsblock tåler en mycket stor belastning och passar utmärkt tillparkeringområden, trafikerade ytor, brandväggar, bostadsområde, rabatter och ytor mellan växtlighet och gångar.
 
Rustik gräsarmering
Rustik seriens gräsarmering används både till gång- och körbara ytor.
Erfarenheten har visat att den är behaglig att gå på vilket tillskjuts den relativt lilla fog.
Vid en omfattande etablering kommer gräset i denna beläggning att framstå som både grön och frodig. Den kan nyttjas till många ändamål. T.ex. gångytor, bostadsområden etc. där man önskar en grön och miljövänlig beläggning.
 

 

Specification

GA II 50 (Græsareal ca. 50 %)

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
15 x 308Grå 5707341 22.2

Type1 (Græsareal ca 56 %)

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
30 x 3012Grå 4732426 11.1

Type2 (Græsareal ca 32 %)

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
30 x 4010Grå 5707345 8.33