1 of 28
Holmegaardsten fra IBF
2 of 28
Holmegårdssten i grå mix
3 of 28
Belægningssten i grå med sort afslutning
4 of 28
Herregårdssten i grå
5 of 28
Holmegårdssten i grå
6 of 28
Holmegaard 1
7 of 28
Holmegaardssten i grå
8 of 28
Holmegaard 34
9 of 28
Holmegaardssten gråmix
10 of 28
Holmegaardssten i gråmix
11 of 28
Holmegaardssten gråmix
12 of 28
Holmegaardssten i gul mix
13 of 28
Holmegårdssten i gyldenmix
14 of 28
Holmegaardssten i gulmix
15 of 28
Gylden homegaardssten
16 of 28
Holmegaardssten i gylden
17 of 28
Holmegaardssten i gyldenmix
18 of 28
Holmegårdssten i grå kvadrat
19 of 28
Holmegårdssten i gyldenmiix
20 of 28
Holmegårdsfliser i gyldenmix
21 of 28
Holmegaard kantblokke i gråmix
22 of 28
Kvadrat holmegaardssten i grå
23 of 28
Holmegaardssten i gråmix
24 of 28
Holmegårdssten i gyldenmix
25 of 28
Holmegårdssten i rødmix
26 of 28
Holmegårdssten i sort
27 of 28
Sorte holmegaardsfliser
28 of 28

Holmegaardsten®

IBF Holmegaardsten® är en elegant och exklusiv beläggningssten med många olika färgval och format. Detta ger ett otal av möjligheter att skapa en stenbeläggning som passar omgivningens arkitektur.

IBF Holmegaardsten® är en populär beläggningssten med stora användningsområde inom både nybyggnation och renoveringar.

Den kan användas till allt från terrasser och infarter till parkeringsplatser, torg och mindre vägar.

Med sin eleganta naturlig färg och oregelbundna kanter, passar den utmärkt till gröna områden motsvarande platser där det ställs höga krav på hållbarhet och miljö.

 

Paving calculations

m2

Specification

Normalsten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 215.0Grå 5972230 34
14 x 215.0Gråmix 5972232 34
14 x 215.0Sort / Antracit 5745460 34
14 x 215.0Rødmix 5745462 34
14 x 215.5Brunmix 5785204 34
14 x 215.0Paris 5972323 34
14 x 215.0Gyldenmix 5972324 34
14 x 217Grå 4732194 34
14 x 217Gråmix 4732202 34
14 x 217Sort / Antracit 4732210 34
14 x 217Rødmix 4732236 34
14 x 217Gyldenmix 8939761 34
14 x 217Paris 5707722 34
14 x 217Gyldenmix 5707728 34

Kvadrat stor

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
28 x 287Grå 5206211 12.7
28 x 287Gråmix 5244231 12.7
28 x 287Sort / Antracit 5206212 12.7
28 x 287Paris 5351630 12.7
28 x 287Gyldenmix 5351629 12.7

Kvadrat lille

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 145.5Grå 5745454 51
14 x 145.5Gråmix 5745457 51
14 x 147Grå 5891253 51
14 x 147Gråmix 5891254 51
14 x 147Sort 5633651 51

Cirkelsten lille

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 135.0Grå 5745455 65
14 x 135.0Gråmix 5745458 65
14 x 135.0Sort / Antracit 5791219 65
14 x 135.5Rødmix 5745465 65
14 x 135.5Paris 5025403 65
14 x 135.5Gyldenmix 5025401 65

Halve

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 10.55.0Grå 5972231 68
14 x 10.55.0Gråmix 5972233 68
14 x 10.55.0Sort / Antracit 5745461 68
14 x 10.55.0Rødmix 5745464 68
14 x 10.55.5Brunmix 5785206 68
14 x 10.55.0Paris 5707819 68
14 x 10.55.0Gyldenmix 5707822 68
14 x 10.57Grå 8144826 68
14 x 10.57Gråmix 8144834 68
14 x 10.57Sort / Antracit 5633652 68
14 x 10.57Rødmix 8144867 68
14 x 10.57Gyldenmix 8939779 68
14 x 10.57Paris 5707779 68
14 x 10.57Gyldenmix 5707783 68

Cirkelsten stor

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 155.0Grå 5745456 55
14 x 155.0Gråmix 5745459 55
14 x 155.0Sort / Antracit 5791220 55
14 x 155.5Rødmix 5745466 55
14 x 155.5Paris 5025404 55
14 x 155.5Gyldenmix 5025402 55

Centersten ø 50

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
- x -5Grå 5840898 4
- x -5Gråmix 5840899 4
- x -5Rødmix 5840903 4

Makro

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 287Grå 5707751 25.5
14 x 287Gråmix 5707746 25.5
14 x 287Sort / Antracit 5707752 25.5

Kantblokke lige kant

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 2114Grå 8140246 34
14 x 2114Gråmix 8140253 34
14 x 2114Sort / Antracit 5925736 34
14 x 2114Rødmix 8140287 34
14 x 2114Brunmix 8140279 34
14 x 2114Gylden 8939852 34
14 x 2114Paris 5972321 34
14 x 2114Gyldenmix 5972322 34

Kantblokke lige kant -halve

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 10.514Grå 5228486 68
14 x 10.514Gråmix 5228487 68
14 x 10.514Sort 5228488 68

Makro Kantblokke lige kant

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
21 x 4214Grå 5779058 nov-17
21 x 4214Gråmix 5779059 nov-17
21 x 4214Sort / Antracit 5093884 nov-17

Makro Kantblokke skrå kant

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
21 x 4214Grå 5049789 nov-17

Cirkelblokke lille

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 1314Grå 5854453 65
14 x 1314Gråmix 5854454 65
14 x 1314Sort / Antracit 5637416 65
14 x 1314Rødmix 5854456 65
14 x 1314Brunmix 5854455 65
14 x 1314Paris 5026212 65
14 x 1314Gyldenmix 5026210 65

Cirkelblokke stor

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
14 x 1514Grå 8939795 55
14 x 1514Gråmix 8939803 55
14 x 1514Sort / Antracit 5637417 55
14 x 1514Rødmix 8939845 55
14 x 1514Brunmix 8939829 55
14 x 1514Paris 5026214 55