Optloc græsarmeringssten

Optiloc Classic gräsarmering

Optiloc Classic gräsarmering ger frodiga och gröna men samtidigt körfasta områden. Detta skapar möjlighet att skapa beläggningar i harmoni med naturen.

IBF Optiloc Classic gräsarmering används typiskt till parkeringsplatser och andra områden där det förekommer begränsad trafik. I förbindelse med trafikkraven kan den gröna plana ytan signalera en lägre hastighet och en sekundär yta.

Specification

Græsareal ca. 52 %

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
30 x 3010Grå 1276375 11.1