1 of 6
SF-rima belægning i grå
2 of 6
Rima fliser
3 of 6
SF-rima 21x21 flise
4 of 6
SF-RIma grå belægning
5 of 6
SF-rima industribelægning
6 of 6
SF-rima belægning

SF-Rima

SF-Rima stenen är utvecklad för att avhjälpa den omfattande vattenmängd, som dels har medfört problem med grundvattnet och dels skapar överbelastning på ledningar och vattenrör.
 
SF-Rima är konstruerad med lika stora distanser som säkrar dränerande fogar mellan stenen. Stenen passar också till maskinläggning. Därför är detta beläggningssystem mest lämpligt i tätbebyggda områden.
 
Byggmåttet på stenen är 21 X 21 X 8cm. 
 

Specification

SF- Rima maskinlægning

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
21 x 218Grå 1537673 22.8