1 of 4
IBF Afvandingskanal
2 of 4
IBF Afvandingskanal
3 of 4
IBF Afvandingskanal
4 of 4
IBF Afvandingskanal

Avvattingskanal

IBF's avvattningskanal är en ny typ linjeavvattning med 300mm ig-samling. Toppen av elementet passar in mot slitsen som avleder vattnet, med antingen 25 eller 50 0/00 fall. För varje 50:e meter avleds vattnet till en sandfångsbrunn, som är placerad direkt under avvattningskanalen, vilket sparar en extra regnvattenledning. Kanalen är tillverkad med ett ovalt tvärsnitt som ger en optimal självrensningseffekt särskilt vid små vattenmängder.
 
Användning
Systemet är på grund av den kraftig konstruktion och stora element, mest lämpligt för t.ex. motorvägar, containerplatser, industriplatser, flygplatser och liknande projekt. Vid denna typ av lokalitet är det lämpligt att använda linjeavvattning, och med systemets styrka och dimension är det nu möjligt att anlägga en hållbar lösning, som också är dokumenterbar.