1 of 5
Pullerter 1
2 of 5
Pullerter 2
3 of 5
Pullerter 3
4 of 5
Pullerter 4
5 of 5
Pullerter 5

Pollare

IBF Pollare levereras i många modeller och typer.
 
Fördelen för alla är, att dom kan användas till att avskilja olika typer av behov, t.ex. körande och gående trafik, vid gågator, parkeringsplatser och torg.
 
Vissa modeller kan levereras  till montering i fot eller betongrör, så Pollaren enkelt kan tas bort efter behov.
 
IBF levererar också ett stort och varierat utval av tillbehörsprodukter till varje enskild modell.