1 of 4
SF støttemur mod støj
2 of 4
SF støjmur
3 of 4
SF støj og støttemur i grå
4 of 4
Sf støjmur ved vej

SF-Stötte- och Stöjmursten

SF-Stötte- och Stöjmursten har genom åren visat sig vara en trygg och säker stödmur, en klassiker. Systemet ger en stabil, estetisk och ekonomisk lösning. Den kan också användas som ljudavskärmningsmur. Murstenenens höga egenvikt och sin speciella utformning, gör att den används till riktigt höga stödmurar. Murstenen levereras i hörn- och avslutningssten.
 
Systemet kan byggas som både 'öppen och stängd stödmur. Öppna murar skapas genom att lämna ett mellanrum motsvarande en 1/2-sten. Detta ger möjlighet att plantera i muren.
 

Specification

Normal

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
30 x 3515Grå 5707867 15/22

1/2-sten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
15 x 3515Grå 5744197 -

1/3-sten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
10 x 3515Grå 5744199 -

2/3-sten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
20 x 3515Grå 5744200 -

Hjørne (udv./indv.)

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
- x -15Grå 5744204 -