1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4
noxoff fortovsfliser

Fortovsfliser med NOxOFF

IBF levererar nu Fortovsfliser (Modul 62,5) med NOxOFF utan extra kostnad.
 
Vi släpper fortfarande ut mängder av kväveoxider, mer känt som NOx, ut i den luft vi inandas. Den farliga föroreningen kommer bl.a. från bilarnas avgaser. Ett enkelt sätt att bekämpa denna förorening på är att använda IBF plattor med NOxOFF.
 
¨IBF fortovsfliser(Modul 62,5) med NOxOFF, har vi under året försökt att marknadsföra på den danska marknaden.  Reaktionerna har varit mycket positiva, men vi måste erkänna, - ekonomin är viktigare än miljön, tyvärr. Därför levererar IBF nu fortovsfliser (Modul 62,5) med NOxOFF, utan extra kostnad.
 
Det är vår förhoppning, att vi med detta erbjudande, kan bidra till en samhällsekonomisk och klimatmässig vinst….¨ berättar försäljningschef Bent Bredland Bendtzen IBF.
 

Det är en REN teknologi

IBF plattor produceras som 2-skikts betong och titandioxid tillföres i produktionsprocessen med en teknik, utvecklad i samarbete med Photocat. När solens strålar träffar den ytbehandlade plattan, aktiveras substansen i NOxOFF ytan. Processen fångar in, kapslar in och bryter ned kväveoxiden i luften med hjälp av solens strålar. Dem nedbrutna partiklar, sköljs sedan bort från plattorna med regnvattnet.
 
 
 
 
 
 
Behandlade NOxOFF plattor, lägges på vanligt sätt och behandlingen kan varken ses eller luktas. Vi ändrar lagersortimentet av Modul 62,5 under hösten 2019 till att bara lagerföra med NOxOFF.
 
Se Demofilmen;  - från parkeringsplatsen vid Börneenheden i Horsens: