1 of 7
2 of 7
3 of 7
4 of 7
5 of 7
6 of 7
7 of 7

Nordhavnfliser

Århusgatukvarter i Köpenhamns Nordhamn har fått sin egen platta!
 
IBF Nordhavnfliser är en exklusiv platta, som är specialdesignad till det stora boende-
projektet i Århusgatukvarter i Köpenhamns Nordhamn. Ett speciellt kvarter med ett unikt läge.
 
Det är SLETH Arkitekter som har designat plattan och arkitekt MAA Sören Madsen uttalar sig; ¨Det var viktigt för oss att designa en platta som, utöver att vara skarpkantad, också är enhetlig i en ljusgrå färg samt är enhetlig i ytskiktet som skall bevara sitt utseende långt in i framtiden¨. I samarbete med IBF, fick vi den platta vi önskade – och kvarteret i Nordhamnen fick den särprägel vi önskade.
 
Plattan är gjuten med en speciell betong som ger en lätt ljusgrå färg. Färgen, kombinerat med dom olika formaten, inbjuder till kreativa variationer av läggningsmönster samt sätter en estetisk hög prägel.
 
Nordhavnsfliser kan användas till gångar, platser- och vägar, dessutom med trafik. Det visuella intrycket kan skifta beroende på hur man nyttjar dom olika formaten. Detta ger möjlighet för en design som passar till det önskade målet eller funktionen.