1 of 6
2 of 6
3 of 6
4 of 6
5 of 6
6 of 6

Söhusfliser

IBF Söhusfliser är en serie av plattor, som har sitt ursprung från ett projekt från Söhusene i Naksov. Serien består av flera olika format som kan läggas maskinellt. Därför är plattorna både ekonomiskt och hanteringsmässigt mycket attraktiva.
 
IBF Söhusfliser kan användas till många olika projekt men speciellt till stora ytor som, torg, stationsplatser, parkeringsplatser, mm., då den kan läggas med maskin. Med en tjocklek på 10cm, kan plattorna användas där det förekommer körande trafik, dessutom tung trafik vid vissa tillfällen.