1 of 6
2 of 6
3 of 6
4 of 6
5 of 6
6 of 6

Köpenhamns Nordhamn har fått sin egen platta!

Nordhavnsfliser är en ny exklusiv och specialdesignad platta av IBF, som är designad till det stora stadsutvecklingsprojektet i Århusgatukvarteret i Köpenhamns Nordhamn. Ett unikt kvarter med ett fantastiskt läge. Plattan gjuts med en specialbetong, som ger en lätt ljusgrå färg. Färgen, kombinerat med dom olika format som inbjuder till kreativ variation i läggningsmönstret, sätter en mycket hög estetisk nivå.
 
Det är SLETH Arkitekter som har designat plattan, och arkitekt MAA Sören Madsen säger; ¨Det var viktigt för oss att designa en platta som , utöver att vara skarpkantad – hade en homogen ljus går färg, samt en enhetlig yta, som skulle bevara sitt utseende i framtiden.
I samarbete med IBF, fick vi producerat den platta vi ritat – och kvarteret i Norhavnen fick den särprägel vi önskade¨
 
IBF Norhavnsfliser kan används till gångstråk, platser och vägar – också där det är trafik. Det visuella intrycket kan varieras med hjälp av olika format. Det ger möjlighet till en design, som passar till önskad prägel och funktion.
 
Betong är ett hållbart byggmaterial, som består av sand, sten, kalk och vatten – alla naturens råmaterial. Fördelen är hållbarheten men också möjligheten för att skapa vackra och innovativa arkitektiska lösningar.