Et stabilt grundlag er vigtigt

Det er overordentlig vigtigt, at underlaget, bærelaget, er veludført og dimensioneret for den belastning, belægningen skal udsættes for. 


Rådgivende civilingeniør Søren Gleerup kommer her med tips og tricks til lægning af sten og fliser:

Ofte ser man belægninger, der ligger ujævnt med lunker eller kørespor. Den hyppigste årsag er, at bærelaget er utilstrækkeligt eller ikke korrekt udført. 

Muldlaget

Muldlaget kan variere i tykkelse fra egn til egn. Som udgangspunkt er muld et uhomogent materiale med ringe bæreevne, samtidig kan det suge vand i langt større grad end råjord (ler eller grus) og stabilgrus. Derfor er den sikre løsning:  Al mulden skal væk – helt ned til råjorden, og i et omfang, så bærelaget strækker sig ud under den færdige belægning. Skal du f.eks. lave en 3 meter bred indkørsel, bør bredden på bærelaget være på ca. 3,5 meter. Bærelaget har fået ”skuldre”, så sten eller fliser ikke efterfølgende så nemt ”dykker ned” eller skrider ud. Efter afgravning skal råjorden fremstå jævn og fast, ellers skal den overkøres med en pladevibrator, indtil overfladen er plan. 

Frostsikkerheden

Frostsikkerheden i råjorden skal vurderes. Er den meget rig på finstoffer og mangler ”struktur”, eller indeholder den planterester (humus), så skal du overveje at indbygge et bundsikringslag. Det er dog sjældent aktuelt i private sammenhænge. Der sættes pløkke og udspændes snore f.eks. 10 cm over planlagt færdig højde, så du kan kontrollere højderne på udlægning af grus. 

Stabilgrus 

Stabilgrus udlægges i minimum 10 cm tykkelse til gangarealer eller 20 cm til indkørsler eller op til planlagt færdig højde, fratrukket sten/flisetykkelse og afretningslaget. Bemærk at stabilgrus sætter sig ca. 20 % ved komprimering. 

Komprimering

Komprimering af stabilgruset udføres ved overkøring med pladevibrator minimum 2 gange, eller indtil du ikke mere kan sætte spor i overfladen. Særlig vigtigt er det, at den færdige overflade har samme hældning og profil som den planlagte færdige belægningsoverflade, således at afretningsgruset får en så ensartet lagtykkelse som muligt.

Se en udførlig visning af den korrekte bundopbygning her:

 

Materialer

  • Stabilt grus Kvall. II 0-32 mm
  • Afretningssand 0-4 mm (tørharpet)
 
Begge typer er "handelsbetegnelser" for grus og sand med en kontrolleret kornstørrelse og et naturligt lerindold, der gør det komprimerbart og optimalt vandtæt.
Afretningssand udlægges på stabil gruset. Laget skal ende med en færdig tykkelse på 3 cm (±  1 cm)