Støttemure / Plantesten

Støttemure og plantesten er idelle til skrånende arealer, hvor der ønskes optimal udnyttelse. IBF fører et stort og varieret udvalg af plantesten og støttemurssystemer, som eksempelvis også kan anvendes til afskærmning for støj som dobbeltmure.
 
For at dimensionere støttemure skal man være særlig opmærksomhed på forhold som bl.a. højde / hældning, belastning og ”åben eller lukket” mur. Til flere af vores støttemursystemer er udarbejdet bæreevnediagrammer for dimensionering, samt vejledning for opstilling.
Mur elementer som støttemur i grå

2B Murelementer

Parkline støttemur

ParkLine støttemur

Danblokke

Danblokke

Holmegaardsten® kantblokke

Danblokke Eksklusiv

IBF Skala Murblokke

Skala Murblokke

IBF Easyblokke

Easyblokke

Plantekummer nordicserien

Plantekummer Nordicserien

Kantsten type 8 i grå

Plantesten Type 8

SF støttemur mod støj

SF-støtte- og støjmursten

Cirkelserien

Cirkelserien

IBF SB Palisader

SB-Palisader

Knækfliser

Knækfliser / Combisten

 

ParkLine  Danblokke Danblokke Eksklusiv 
Easyblokke SF®-Støtte og Støjmursten  Flexblokke
2B Murelementer  Skala Murblokke  Plantesten Type 8 
Knækfliser SB-Palisader  Plantekummer Nordicserien 
     

 

Støttemure

Anvendelse af støttemure

Støttemure anvendes til at støtte en jordskråning, så jorden holdes tilbage. Ved etablering af en støttemur er formålet således at afstive jorden og på den måde sikre niveauforskelle i terrænet, så man undgår, at skråningen falder sammen. Ved at etablere støttemure i den private have, i offentlige parker eller på erhvervsgrunde kan man således opnå en væsentlig bedre pladsudnyttelse. Med korrekte dimensionerede støttemure kan man udnytte pladsen ovenpå jordskråningen såvel som nedenfor muren.
Det er både muligt at lave en støttemur som en åben eller lukket variant. Placer støttemursblokkene med en fuge på 2-5 mm for at opbygge en lukket støttemur eller anvend et større mellemrum på 10-20 cm, hvis du ønsker en åben støttemur med hulrum til beplantning.

Støttemurens hældning og belastning

Støttemuren har en hældning, der vælter let ind mod jordskrænten. Faktisk er det kun meget lave mure, som kan stå lodret uden forankring. Foruden de væltende kræfter, holdes muren også på plads af de stabiliserende kræfter, der med murens egenvægt presser nedad. Derfor er det naturligt, at jo mere støttemuren vejer i sig selv, og jo større hældningen er, jo mere belastning kan muren holde. Belastningen kommer både fra den bagvedliggende jord, men kan forøges hvis man vælger at udnytte pladsen ovenpå jordskråningen.

Varianter af støttemure

Til opbygning af støttemuren kan anvendes almindelige støttemursblokke som Danblokke, Easyblokke eller Flexblokke, hvor støttemuren opbygges på traditionelvis med stabling af blokke. Se vores gør-det-selv film for at få vist, hvordan du selv kan opbygge din støttemur, og få tips til hvordan du dimensionerer hældningen.
De senere år har den moderne ParkLine støttemur vundet frem og kan med det enkelte og stramme look bidrage til et moderne udseende i haven. ParkLine består ulig af støttemursblokke af murelementer, der leveres i en højde fra 40 – 160 cm. Det er desuden muligt at vælge ParkLine som en dobbeltmur, så muren kan beplantes med fine græsarter eller sæsonens blomster.

Opbygning af støttemure

For at opbygge en holdbar og stabil støttemur, bør muren altid opbygges på et fundament af jordfugtig beton med en tykkelse på 20 cm. Under fundamentet lægges dog først et lag med stabilt grus, helt ned til 90 cm under terrænet, da der først ved denne dybde er frostfrit. Stabilt gruset opbygges á lag på 15 cm, der komprimeres inden næste lag påbegyndes. Vi anbefaler desuden, at der anlægges et dræn bag støttemuren, så man undgår at der opstår vandtryk på muren og den dermed kan kollapse. Anvender du hule blokke til opbygning af støttemuren (f.eks. Plantesten Type 8), er det en fordel at fylde hulrummene med beton eller sand, så støttemurens egenvægt forøges og muren kan holde til en større belastning.

Få hjælp ved opbygning af større støttemure

Vi anbefaler at tilkoble en sagkyndig rådgiver, hvis muren er over 1,5 m høj. Vil du vide mere om støttemure og opbygning, henviser vi til Dansk Betons hjemmeside, hvor du også kan finde vejledningen Støtte- og støjmure, der trin for trin beskriver hvordan du bedst opbygger din støttemur. Læs også om Støjmure, der har til hensigt at dæmpe larm fra trafikken.