Slider img

> 3 BYGGESTEN

Når vi siger Beton til Tiden forpligter vi os til at arbejde for en mindre klimabelastende beton. Det gør vi ud fra tre byggesten, der hver fokuserer på, hvordan IBF kan bidrage til et mere bæredygtigt byggeri, en mere bæredygtig udvikling og en mere bæredygtig hverdag. Dét kalder vi 3 BYGGESTEN, og du kan læse meget mere om vores fundament for en grønnere fremtid lige her.


> Bæredygtighedsstatement

IBF har over tid igangsat en lang række enkeltstående bæredygtige initiativer, som udgør en del af forretningsfundamentet i koncernen. Disse initiativer trækker os i en mere bæredygtig retning. I fremtiden forventer vi, at bæredygtighed bliver en integreret del af vores forretningsstrategi, udvikling og produktion. 
> 2030-mål

Frem mod 2030 vil IBF arbejde dedikeret på at reducere CO2-udledningerne i hele forretningen.50% CO2-REDUKTION I SCOPE 1 OG 2

Gennem investeringer i varmepumper, solceller, energioptimering i produktionen, udskiftning af dele af vognparken, samt biobrændstoffer vil vi nedbringe CO2-udledningerne med 50% i scope 1 og 2 inden udgangen af 2030.

 
70% CO2-REDUKTION I SCOPE 3

Gennem nye typer råvarer, nye produkter, nye recepter og mindre kørsel med råvarer vil vi reducere CO2-udledningerne med 70% i scope 3 inden udgangen af 2030.*Scope 1, 2 og 3 er begreber, der anvendes i klimaregnskaber. Scope 1 handler om CO2-udledning fra virksomhedens produktion, processer og transport. Scope 2 handler om CO2-udledning fra fjernvarme og elektricitet. Scope 3 handler om CO2-udledning i virksomhedens værdikæde, f.eks. fra udvinding og bearbejdning af råvarer, transport med eksterne vognmænd mm.
Læs mere