Referencer

Om det er kollisionssikring eller betonfundamenter til broer, isolering af undergulve, beton til stribefundamenter - så er vores styrke, at vi tilpasser os de enkelte projekter. Ensartethed i betonen spiller selvfølgelig en stor rolle for vores kunder, og vi bruger mange timer på at kontrollere vores beton, så disse forventninger opfyldes.

De specialdesignede vægge til Heart Kunstmuseum i Herning - er f.eks. indfarvet i hvid beton og facaderne er blevet tillagt en unik, krøllet tekstiloverflade. Et resultat som kun kan opnås ved at støbe in-situ eller på godt dansk ’på stedet’. Broen over Gudenåen har med dens bropiller, der folder sig ud som fingre i vandet, et let og svævende udtryk. Sti- og faunabroerne, der er opført som buebroer, giver en dramatisk, men også smuk oplevelse, når trafikken på motorvejen møder dem. Eksempler på, hvor fint det kan gøres, når beton og natur mødes.