Deklarationer og sikkerhedsdatablade

Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.  IBF’s ydeevnedeklarationer finder du nedenstående, ud fra byggevarens to - firecifrede mærkningskode på følgesedlen (f.eks. S1 på belægningssten).