Vandrender

Regnvandshåndtering har stor bevågenhed i disse år. Systemer som indbyggede vandrender skal kunne lede overskydende regnvand væk til LAR-bede, permeable afløbssystemer eller recipient. IBF Vandrender kan indbygges i belægningen, og produceres som enten åbne eller lukkede render. 

De åbne vandrender kan med deres æstetiske udtryk indtænkes i belægningen og illustrere vandets vej. I samme sortiment findes et stort udvalg af afvandingskantsten samt rense- og afløbselementer.
Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe med dit projekt