Glideringssamling

Glideringssamling (GLS)
Brøndsamlingen med glidering er en samling, der opfylder tætheds kravene i DS/EN 1917:

Tæthedskravet skal opfyldes ved:

• vinkeldrejning på 12 mm
• aksial udtrækning på 10 mm
• tværaksial belastning på 0,01 x dy - i kN
• en kombination af ovennævnte vinkeldrejning og tværaksial belastning

Glideringen er en glidetætning med en glidekappe med indlagt glidemiddel, der udelukker direkte betonkontakt. Glideringen optager også eventuelle sideforskydninger. Glideringen er udført af syntetisk SBR-gummi, men kan efter ordre leveres i olieresistent Nitrilgummi.

1. Glidedel
2. Indlagt glidemiddel sikrer korrekt samling - uden brug af store kræfter.
3. Bæredelen optager belastningen rundt om tætningsdelen således, at den bliver helt komprimeret.
4. Tætningsdelen

 

Samlinger i dybtliggende brønde

I samlinger beliggende dybere end fire meter anbefales det, at anvende trykudligningsbånd. 

1. Spidsende
2. Muffeende
3. Glidering
4. Trykudligningsbånd

Trykudligning anvendes for at undgå punktbelastning mellem brøndelementerne. Trykudligningen placeres på selve brøndringen, og forhindre, at der opstår knasfuge med mulighed for revnedannelse. Endvidere kan såvel brøndringe som brøndbunde til store dybder produceres med traditionel armering eller med fiberarmering. Ved montage af dybe brønde bør der ikke anvendes lave brøndringe i store dybder. Generelt bør brønde opbygges af minimum 1000 mm høje ringe, og tilpasning af brøndens højde sker ved anvendelse af kegler/dæksel og topringe i varierende højder.