1 af 10
Linjeafvanding
2 af 10
Linjeafvanding
3 af 10
Linjeafvanding
4 af 10
Linjeafvanding
5 af 10
Afvandingskanal til LAR løsninger
6 af 10
beton afvandingskanal
7 af 10
LAR afvandingskanal i beton
8 af 10
Linjeafvanding
9 af 10
Linjeafvanding
10 af 10
Afvandingskanal i Københavns lufthavn

Linjeafvanding

IBF Linjeafvanding er en linieafvanding med 300 mm ig-samling. Toppen af elementet falder ind mod slidsen der afleder vandet, med 25 o/oo fald. For hver ca. 50 meter afledes vandet til en sandfangsbrønd, der er placeret direkte under afvandingskanalen, hvilket sparer den ekstra regnvandsledning. Kanalen er lavet med et ovalt tværsnit der giver optimal selvrensningseffekt selv ved små vandmængder.  

Til afvandninskanalen hører IBF renseelement med rist. Risten har 25 o/oo hældning som resten af elementerne. Herunder kan monteres sandfang med en volumen på 150 liter.

Anvendelse

Systemet er på grund af den store styrke og de store elementer meget velegnet til f.eks. motorveje, container- , industri- samt flyvepladser og lignende. Ved denne type lokaliteter er det oplagt at anvende linieafvanding,og med dette systems styrke og dimensioner er det nu muligt at lave en holdbar løsning, som også er dokumenterbar.

Afvandingskanalerne har tidligere været anvendt til at aflede regnvandet fra en stor containerplads. Elementerne er færdigproduceret fra fabrik - hvilket betyder, at de er nemme og hurtige at lægge. Til afvandingskanalerne hører renselementer, som er blevet forbedret med ekstra store sandfang. "Det har været en rigtig god løsning IBF har leveret. Projektet er gået over al forventning, og IBF afvandningskanaler er et nemt og enkelt system at arbejde med..." Projektleder Søren Graae fra MJ Eriksson.