1 af 5
2 af 5
3 af 5
4 af 5
5 af 5

Belægning der renser luften

Vi udleder stadig enorme mængder kvælstofoxider, bedre kendt som NOx, ud i den luft vi indånder. Den farlige forurening udledes i luften fra bl.a bilernes udstødning - og de skadelige stoffer er med til at give os luftvejssygdomme.
 
IBF har i samarbejde med PHOTOCAT udviklet et belægningsprodukt til særligt trafikerede områder, hvor man kan bidrage til at uskadeliggøre og nedbryde den farlige NOx, der især er skadelig, der hvor mange biler kører og parkerer hver dag. Den nye kvælstofoxidnedbrydende belægningssten efterbehandles i produktionsprocessen med titandtoxid, der neutraliserer den skadelig NOx. PHOTOCAT er producent af  IBF´s overfladebehandling, der regnes for markedets mest virksomme og effektive af slagsen.
 
De NOxOFF behandlede sten lægges på helt normal vis, og behandlingen kan hverken ses eller lugtes. NOxOFF overfladebehandling tilbydes på alle maskinstøbte belægninger og fortovsfliser.
 
Hvordan virker NOxOFF behandlingen så?
Når solens stråler rammer den behandlede belægning, aktiveres det virksomme stof i NOxOFF overfladen. Behandlingen indfanger, indkapsler og nedbryder kvælstofoxiden i luften ved hjælp af sollys og de nedbrudte partikler skylles herefter væk fra belægningen med regnvandet. Så naturen er NOxOFF´s gode hjælper i ”nedbrydningsprocessen”.

Horsens Kommune forbedrer luftkvaliteten med NOxOFF belægning

 
I forbindelse med at Horsens Kommune i 2015 skulle anlægge en ny parkeringsplads med ca. 70 pladser ved Børneenheden Søndermarken i det centrale Horsens, udtaler Afdelingschef Allan Lyng Hansen:
 
“Vi valgte at benytte en Coloc Whisper belægningssten med NOxOFF. Belægningsstenen blev valgt af arkitekten på projektet. Vi valgte så efterfølgende at få leveret sten behandlet med NOxOFF, så vi dermed kunne høste nogle erfaringer med produktet. 
 
Horsens Kommune har i dag ikke problemer med, at grænseværdierne for NOx overskrides. Men som følge af en fortsat kraftig befolkningstilvækst, er vi i gang med at lave byfortætning og forventer på den baggrund, at der kommer flere mennesker og biler ind i byen over de næste år. Vi valgte derfor at afprøve en belægning med NOxOFF, så vi fremover kan have flere metoder til at forbedre luftkvaliteten i midtbyen”.

CPH Airport har valgt en NOxOff belægning

IBF har lagt 250 m2 NOxOFF belægningssten i CPH Airport.
 
 
 
Yderligere information om den nye miljøforbedrende belægning, kontakt Kim Falkenberg på tlf. 2224 4800.