1 af 5
Airnet
2 af 5
Airnet
3 af 5
Airnet
4 af 5
Airnet
5 af 5
Airnet

Vi giver dine nye fliser lidt luft

Når du modtager en palle fliser fra IBF - er der lagt små hvide AIR brikker mellem hver enkelt flise. Det giver luft mellem fliserne, hvilket forhindrer fugt og det betyder dermed også færre hvide skjolder (kalkudfældninger). Endvidere undgås ridser i overfladen når fliserne trækkes/løftes af pallen. AIR nettet som er viklet om hver palle, sørger for at der er luftcirkulation i pallerne og dermed mindskes hvide skjolder. 
 
Gælder ved levering af fliser fra 30 x 30 cm.

IBF kvalitet

For at opretholde det høje IBF kvalitet, udføres der løbende en omhyggelig kontrol på vore laboratorier, således det sikres, at produktstandardens krav overholdes. Derudover er IBF underlagt 3. parts overvågning af BVK (Betonvarekontrollen). Derfor er vi ikke bange for at påstå, at IBF belægningssten og fliser står for kvalitet og holdbarhed.