Unisep Målebrønde

Anvendelse

Unisep Målebrønde anvendes til flowmåling og prøveudtagning af spildevand fra renseanlæg eller ved udledning af spildevand fra industrivirksomheder, hvor løbende kontrol skal foretages.

Funktion

I Unisep Målebrønde er indbygget målespjæld udformet som Thomson-overfald. Afhængig af målespjældets åbningsvinkel kan vandføringen fastlægges alene ud fra den målte højde. Målenøjagtigheden vil normalt være +/- 10 % ved denne målemetode. Målespjældet er optageligt, og spjældets vinkel
kan leveres efter ønske. (Kontakt IBF for dimensionering). Der er i målebygværket placeret inspektionsrist til placering af måle- og prøveudtagningsudstyr. 

Dimensionering 

Målebrøndens kapacitet fastlægges ud fra den maksimale vandføring. Målespjældets udformning fastlægges ud fra det måleinterval, hvor der ønskes den største målenøjagtighed. Der skal ved beregning af ledningsanlæg tages højde for det hydrauliske tab gennem målebrønden samt opstuvning.

Kapacitet

Unisep Målebrønde findes i 2 størrelser, ∅1250 og ∅1500 mm betonbrønd, med kapacitet op til 30 l/s og med variabelt tilslutningsrør op til ∅400 mm ig-rør.

Materialer

Beholder:
Alle Unisep Målebrønde er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem. Bundsektionen er monteret med udrustning. Brønden afsluttes i terræn med forhøjelsesring og betondæk. 

Overflader:
Målebrøndens overflader er formglatte.

Dæk:
Beholderne leveres komplet med betondæk.

Samlinger:
Alle samlinger er i henhold til EN 1917 og DS 2420-2.

Tilslutninger:
Tilslutninger er som standard udført med Ø160 pakning og 200-400 mm ig-pakninger. Tilslutninger kan udføres med andre typer overgange, men er ikke standard.