Unisep Olie-/Benzinudskillere kl. II

 

Anvendelse

Unisep Olie-/benzinudskillere anvendes til forrensning af olieholdigt processpildevand. IBF’s olie-/benzinudskillere, betegnet Unisep Olie-/benzinudskillere, anvendes, hvor der er tale om mindre oliemængder, typisk, hvor der kan forekomme spild af olie, samt til rensning af overfladevand fra mindre overfladearealer, hvor der ligeledes kan forekomme spild af olie/benzin. 

Funktion 

Unisep Olie-/benzinudskilleren er en gravimetrisk udskiller, hvor oliedråberne på grund af mindre vægtfylde vil stige til overfladen af olie/benzinudskilleren. Unisep Olie-/benzinudskillere skal forsynes med automatisk flydelukke, der er konstrueret således, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt. Der skal yderligere installeres et alarmsystem, der advarer optisk/akustisk, når opsamlingsniveauet nærmer sig det maksimale. 

Dokumentation 

Unisep Olie-/benzinudskillere er testet i henhold til DS/EN 858-1. Der er i DS/EN 858-1 krævet at en klasse 2 udskiller ikke må udlede mere end 100 mg/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 858-1. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Olie-/benzinudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. 
 

Dimensionering

Unisep Olie-/benzinudskillere dimensioneres iht. DS/EN 858-2 efter den beregningsmæssige spildevandsmængde og/eller regnvandsmængde.

 

Supplerende rensetrin / tilbehør

Udover olie-/benzinudskilleren foreskriver den europæiske standard DS/EN 858-2 som minimum både sandfang og målebrønd/prøveudtagningsbrønd. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang.
 
Iht. DS/EN 858-2 skal der altid anvendes et sandfang
foran en olie-/benzinudskiller. Herudover kan der placeres måle-/prøveudtagningsbrønd efter 
udskilleren.

 

 

Der kan yderligere installeres et optisk/ akustisk alarmsystem, der registrerer, når olie-/benzinlageret er fyldt, samt en niveaualarm, der registrer hvis der sker opstuvning. Endvidere kan Unisep Olie-/benzinudskilleren senere opgraderes til koalescensudskiller ved indbygning af koalescensudrustning, se afsnit 4.

Kapaciteter

Unisep Olie-/benzinudskillere leveres med kapaciteter på 3, 6, 10, 15, 20, 30 og 50 l/s og med udvidet olielager på 3 l/s-1000 l og 6 l/s-1000 l, samt med integreret sandfang 3 l/s-750 l SF og 8 l/s-2500 l SF.

Herudover kan leveres olie/benzinudskillere med større kapaciteter efter ordre. Se efterfølgende produktblade.

Referencer

Unisep Olie-/benzinudskillere har i mere end 20 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen.

Materialer

Beholder:
Alle udskillere er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem. Brøndene afsluttes med betonkegle eller ekstra brøndringe og betondæk. Se produktblade.

Dæksel:
Det afsluttende støbejernsdæksel må ikke være ventileret, må ikke kunne boltes og kan mærkes "Udskiller" og udføres i henhold til DS/EN124.

Udrustning:
Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, udrustning og rør er udført af rustfrit stål.

Samlinger:
Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 1917 og DS 2420-2.

Overflader:
Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard.

Tilslutninger:
Stålrør er ført gennem brøndvæggen med 2 stk. F-910 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe.

Driftsforhold
Der skal foretages tømning af olie-/benzinudskillere efter behov. En række kommuner har en tømningsordning for udskillerne.