Unisep Prøveudtagningsbrønde

Anvendelse

Unisep Prøveudtagningsbrønde anvendes til prøveudtagning af spildevand, hvor der periodisk skal foretages stikprøveudtagning. Dette vil typisk være ved udledning fra mindre vandforbrugende industrivirksomheder, efter olieudskillere og fedtudskillere, samt individuelle renseanlæg.

Funktion

I Unisep Prøveudtagningsbrønde er ind- og udløb placeret således, at vandet har et frit fald på minimum 20 cm gennem brønden. Kravet om en frit faldende stråle er iht. Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 006 og sikrer en korrekt og ensartet udtagning af spildevandsprøver.

Kapacitet

Unisep Prøveudtagningsbrønde leveres som standard i ∅400 og Ø1000 mm brønde med til- og afgang i dimensioner fra Ø110 til og med Ø30ig/Ø315pvc. Der kan desuden specialproduceres prøveudtagningsbrønde i andre størrelser og dimensioner. 

Materialer

Alle beholdere er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem. 

Samlinger:
For Ø1000 mm brønde er samlinger tætte og fleksible iht. EN 1917 og DS 2420-2. For Ø400 mm brønde er samlinger med type C mørtel. 

Integreret prøveudtagning 

Koalecensudskillere kan som standard leveres med integreret prøveudtagningsenhed med min. 20 cm frit faldende stråle iht. Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 006. Olie-/benzinudskillere kan speciallaves med integreret prøveudtagningsenhed.