Alle fortovsfliser leveres med NOxOFF

Fortovsfliser med titandioxid, der renser luften for NOx-partikler.