31/08-2020

Gør som Køge Campus, der har sikret sig mod oversvømmelser

Efteråret er højsæson for oversvømmede kloaker, vandpytter i gågaderne og generelt større mængder nedbør, der tilmed spås at komme i hyppigere frekvens i fremtiden.
 
Landets kommuner er derfor på udkig efter klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere de store mængder regnvand. Køge Kommune har taget udfordringen mod skybrud op og har sikret, at de studerende ved Køge Campus aldrig kommer til at gå til undervisning med våde sko. Som en del af campusområdet har kommunen nemlig etableret Danmarks største klimasikrede parkeringsplads
på 10.000 m2. Kommunen har dermed sikret sig mod oversvømmelser de næste 100 år.
 
 
 
 
Til projektet er anvendt IBF Perma-Drain®, som er markedets mest veldokumenterede permeable belægningssystem. Teknologien er enkel: De store mængder nedbør optages gennem fugekonstruktionen og opsamles i det permeable bærelag. En klimatilpasningsløsning hvor der hverken skal nedgraves rør eller etableres et regnvandsbassin.
 
De økonomiske fordele i løsningen har været en afgørende faktor for kommunens valg af løsning. Ulrik Hinke Lindberg, der er Vejingeniør i Køge Kommune, fortæller om projektet:
 
”Vi har valgt at anlægge en permeabel belægning af især to årsager. Med denne løsning slipper vi for at nedgrave rør under pladsen og undgår derudover etablering og vedligeholdelse af et bassin. Et regnvandsbassin optager desuden en del kvadratmeter, som vi i stedet har kunne udnytte til en ekstra bygning på campusområdet. Det betyder meget på et sted som her, hvor pladsen er træng og kvadratmeterne dyre. Derfor har det ikke kostet mere at etablere den permeable belægning, fremfor en traditionel belægning. ”
 

Sådan fungerer IBF Perma-Drain® systemet

Parkeringsarealet er anlagt med IBF SF-Økoloc®, en maskinlægningssten med et fugeareal på 10%. Når det regner, løber vandet gennem fugerne, der består af NCC DrænAf® grus, og ned i bærelaget, som er konstrueret af 50 cm NCC DrænStabil® grus. Bærelaget fungerer som et stort forsinkelsesbassin, der opholder vandet inden det vha. gravitation løber gennem en vandbremse og i det eksisterende regnvandssystem med forsinkelse. Når der kommer store regnskyl eller skybrud, vil regnvandssystemet derfor sagtens kunne følge med, og der kommer således ikke til at stå vand på pladsen. Parkeringsarealet kan håndtere en regnmængde svarende til en 10 års hændelse eller hvad der omregnet består af tre skybrud (230 l/s/ha).
 
Kontakt Kim Falkenberg på kfl@ibf.dk eller tlf. 2024 4800 - hvis du vil vide mere om vores permeable belægninger.