Fittings

Et karakteristika for alle komponenterne er den istøbte gummiring, der ikke kan skubbes ud af sit leje. Hermed sikres en korrekt samling. Systemet giver en hurtig og økonomisk lægning, der ikke er betinget af vejforholdene.