Moderne regnvandshåndtering i den gamle kaffeby

IRMABYEN OG VANDET...

IrmaByen i Rødovre er kendt for det ikoniske Kaffetårn, som blev opført tilbage i 1968. Tårnet bliver da også den nyopførte bys samlingspunkt, men derudover vil Irmabyen i særdeleshed også blive kendt for måden byen håndterer regnvandet på. Med LAR løsninger og anlæg i beton, som skal forsinke og aflede vandet, er det målet, at systemet skal håndtere en 100 års hændelse. 


Video

Landskabsarkitekten fortæller

Video_arkitekt_250x150

Rikke Høy Eskedal, landskabsarkitekt ved WSP, har stået for hele projekteringen af området og kender vandets vej i hele byen. Hør Rikke fortælle om projektet i videoen. ELF Development er bygherre for projektet.