Køge Campus: Sikret mod skybrud de næste 100 år

Køge Kommune har styr på regnvandet efter etableringen af Danmarks største klimasikrede parkeringsplads på Køge Campus. Den 10.000 m2 store parkeringsplads med permeabel belægning kan håndtere voldsomme mængder regnvand på kort tid – og er sikret mod de stadig større skybrud, der forventes i fremtiden.

Læs mere

Danmarks største permeable belægning

Køge Kommune har etableret en 10.000 m2 stor parkeringsplads med permeabel belægning, som kan håndtere voldsomme mængder regnvand på kort tid.

Uden udbygning af det eksisterende regnvandssystem eller etablering af et bassin, kan parkeringspladsen håndtere en regnmængde svarende til en 10 års hændelse. Den permeable belægning holder pladsen fri for vand og dræner regnvandet ned i bærelaget - med forsinkelse videre i det eksisterende regnvandssystem.

Ingen studerende med våde sko

Køge Kommune har satset på flere uddannelsespladser og tiltrækker med udbygningen af Køge Campus studerende fra hele Sjælland på over 50 forskellige uddannelser. Kvadratmeterne er værdifulde på campusområdet, der udover selve undervisningsbygningerne også rummer nyopførte studieboliger og grønne områder til de studerende. Kommunen har med anlæg af campusområdet taget udfordringen op mod skybrud og har sikret, at de studerende aldrig kommer til at gå til undervisning med våde sko. Som en del af campusområdet har kommunen nemlig etableret Danmarks største klimasikrede parkeringsplads med plads til 300 biler.

Parkeringsareal som forsinkelsesbassin

Parkeringsarealet er i stand til at dræne store skybrud på grund af belægningens permeable bærelag, der består af 10.000 ton DrænStabil® grus, svarende til 50 cm fordelt over hele pladsen. Dette lag fungerer som et forsinkelsesbassin og sørger for, at vandmængden fra parkeringsarealet ikke belaster det eksisterende regnvandssystem under regnskyllet, men vha. gravitation løber igennem en vandbremse og videre til det eksisterende regnvandssystem. Den klimasikrede løsning er et resultat af et samarbejde mellem NCC Industry og IBF, der har leveret henholdsvis bærelag og belægning.

Beskyttelse af grundvandet

I Køge Kommune indvindes grundvandet bl.a. til drikkevand lokalt i kommunen og til hovedstadsområdet. Under det permeable bærelag ligger derfor en Bentonit-membran, der sørger for, at det nedsivende vand fra parkeringspladsen ikke siver ned til grundvandet. I andre tilfælde kan man undlade membranen og lade vandet nedsive helt.


Udtalelse

Vejingeniøren fortæller

Billede_til_modul

"Vi har valgt at anlægge en permeabel belægning af især to årsager. Med denne løsning slipper vi for at nedgrave rør under pladsen og undgår derudover etablering og vedligeholdelse af et bassin. Et regnvandsbassin optager desuden en del kvadratmeter, som vi i stedet har kunne udnytte til en ekstra bygning på campusområdet. Det betyder meget på et sted som her, hvor pladsen er træng og kvadratmeterne dyre. Så faktisk har det ikke kostet mere at etablere den permeable belægning, fremfor en traditionel belægning.”

- Ulrik Hinke Lindberg, Vejingeniør Køge Kommune

Økonomiske fordele

Det er i høj grad Køge Kommunes egen ingeniør, der er gået forrest og har valgt en permeabel belægning til Køge Campus fremfor en traditionel belægning. Ulrik Hinke Lindberg er uddannet diplomingeniør og ansat ved kommunen som vejingeniør.

"Vi har valgt at anlægge en permeabel belægning af især to årsager. Med denne løsning slipper vi for at nedgrave rør under pladsen og undgår derudover etablering og vedligeholdelse af et bassin. Et regnvandsbassin optager desuden en del kvadratmeter, som vi i stedet har kunne udnytte til en ekstra bygning på campusområdet. Det betyder meget på et sted som her, hvor pladsen er træng og kvadratmeterne dyre. Så faktisk har det ikke kostet mere at etablere den permeable belægning, fremfor en traditionel belægning. ”
- Ulrik Hinke Lindberg, Vejingeniør Køge Kommune

Parkeringspladsen kan nemt håndtere 230 l/s/ha (kaldes også for en 10 års hændelse) eller det der svarer til tre skybrud. Belægningen er dimensioneret til at der kan stå vand op til kantstenen, ca. 10 cm over terræn. ”Men det kommer vi nok ikke til at se de næste 100 år,” fortæller Ulrik Hinke Lindberg.

Vedligehold og drift af belægningen

Ved etablering af et permeabelt belægningsareal skal der indregnes løbende vedligeholdelsesudgifter. En permeabel belægning kræver rensning af fugerne med en specialfejemaskine, der fjerner de øverste 4 cm DrænAf® grus i fugen. Med i det opsugede grus fjerner man mindst 90% af de partikelbundne skadelige stoffer, der kommer fra bilernes udstødning og olie. Det opsugede materiale genanvendes til asfaltproduktion. Fugerne efterfyldes efter rensning med nyt DrænAf® grus. Det er kun nødvendigt at rense fugerne ved behov, hvilket ca. kan være hvert 3 år, afhængig af den omkringliggende vegetation. IBF har dog eksempler på belægninger, der ikke har været driftet i en længere periode. I Sønderborg har IBF leveret en permeabel belægning til bilforhandler Martin Iversen, som ikke har været renset siden etablering i 2013 og stadig dræner regnvandet fra parkeringsarealet optimalt. Dog har det også æstetiske fordele at udskifte det øverste fugemateriale DrænAf® grus.

Driftaftale via NCC

Køge Kommune har valgt selv at stå for driften af parkeringsarealet på campusområdet, men det er dog også muligt at lave en fast driftsaftale med NCC, der vedligeholder og bortskaffer det opsugede materiale.

Permeabel belægning ved Køge Stadion

Også andre steder i byen har Køge Kommune anvendt permeable belægninger. I forbindelse med renoveringen af Køge Station har kommunen anlagt parkeringsarealet ved siden af stadionet i permeable belægning. I spidsen for projektet er Ulla Visbech Madsen, der er anlægsingeniør ved Køge Kommune. Belægningen her er en IBF SF-Rima®, men princippet er det samme – pladsens bærelag fungerer som et forsinkelsesbassin, der opholder vandet, så det ikke belaster det eksisterende regnvandssystem under store skybrud. Regnvand fra arealerne omkring stadionet bliver i vandrender desuden også ledt ud til parkeringsarealet.

Efterspørgsel på løsninger til regnvandshåndtering

Køge Kommune har for alvor taget den permeable belægningsløsning til sig og har løst de store udfordringer, danske kommuner står overfor med stadig større skybrud – og i højere hyppighed end tidligere. Hos NCC kan de godt mærke, at flere kommuner ser sig om efter løsninger til regnvandet.

”Fremtiden vil byde på flere skybrud, som vores kloakker og veje ikke kan håndtere. Permeable bærelag, der selv dræner regnvandet væk, bliver derfor i stigende grad anvendt som klimasikring”, fortæller Michael Brask, projektchef i NCC Industry, som også har været tilknyttet projektet på Køge Campus.

Fremtidssikret i 100 år

Tilbage på campusområdets parkeringsareal, der for det blotte øje ligner helt almindelige parkeringsbåse. Den innovative belægningsløsning får først rigtig lov at vise sit værd, næste gang en regnbyge lægger vejen forbi. Selvom vi besøger Køge Campus på en fin solskinsdag, kunne man næsten ikke lade være med at håbe på et regnskyl – blot for at se teknologien i værk. Vi må nøjes med at høre Ulrik Lindberg fortælle om det seneste store regnskyl. Fugerne havde været renset forinden og de store regnmængder var derfor ingen udfordring for det store parkeringsareal. Med løbende drift og vedligehold får Køge Kommune dog heller ikke udfordringer med campusområdets regnvand de næste 100 år. Parkeringsarealets opbygning

Det 10.000 m2 store parkeringsareal er dækket af IBF SF-Økoloc®, en belægningssten i beton, der lægges ud med maskine og typisk anvendes på større arealer. Belægningen har et fugeareal på 10%, så regnvandet ubesværet kan trænge gennem fugen. Som fugemateriale anvendes NCC DrænAf® grus, som øger tilgængeligheden. Belægningens bæreevne er dimensioneret til at klare en T2-belastning. Under belægningen ligger først et fint lag DrænAf® grus på 3 cm og dernæst 50 cm NCC DrænStabil® grus. Den samlede permeable belægningsløsning er et samarbejde mellem NCC og IBF. Pladsen er anlagt af entreprenør Hoffmann A/S i 2017, og har en kapacitet på mere end 900 m3 regnvand..


Udvikling af IBF Perma-Drain®

IBF Perma-Drain® systemet er en samlet betegnelse for IBFs permeable belægningsløsninger. IBF har arbejdet med udvikling af belægninger til regnvandshåndtering de seneste 10 år og har et udvalg af belægningstyper, der kan anvendes til formålet. Udover det 10.000 m2 store parkeringsareal på Køge Campus har IBF bl.a. leveret Perma-Drain® løsningen flere steder i Horsens Kommune samt til villaveje i Aalborg, Silkeborg og Nykøbing Falster. Det seneste projekt er belægningen rundt om det gamle statsfængsel i København. IBF har desuden leveret løsninger til P-pladser til private virksomheder, der ligeledes er udfordret af den stigende vandmængde.

Vil du vide mere om permeable belægninger?

For mere information om permeable belægninger kontakt din konsulent.

Find din konsulent

Anvendte produkter til projektet