Undgå oversvømmelser ved skybrud med permeable belægninger

Lokal afledning af regnvand er en simpel og enkel løsning