OPTAG VANDET, DER HVOR DET FALDER

Lokal afledning af regnvand med permeable belægninger - er ikke et nyt fænomen. Vi har været i gang i mange år...