Første kantstensbed i Danmark der nedsiver regnvand

 
Vejvand afledes i IBF kantstensbed.

I Vejle tester man for første gang i Danmark et nedsivningsanlæg i kørebanen, som renser vejvandet, før det siver ned i jorden og bliver til grundvand.

Klimasikring

For meget vand i kloakkerne kan både resultere i oversvømmelser og forurening. Sidste år var der problemer med badevandskvaliteten i Vejle Fjord, hvor Tirsbæk Strand mistede det blå flag, fordi de store regnmængder resulterede i, at der blev udledt urenset spildevand til fjorden. Vejle Spildevand og Vejle Kommune er i gang med at finde løsninger på dette problem, og én af løsningerne er, at lede mindre regnvand ned i kloakken og håndtere regnvandet lokalt.
- Op mod 40 procent af regnvandet kommer fra vejen, så der er meget at hente her. Derfor er potentialet for disse anlæg er rigtig stort, og vi er meget spændte på at se, hvordan det kommer til at virke, siger Gitte Bisgaard fra Vejle Spildevand.
 
Bedene er nemme at montere hurtigt og effektiv fordi elementerne er præfabrikeret af IBF. Dermed kan trafikken afvikles hurtigt igen.

Inspiration fra USA

Kantstensbede bruges i stor udstrækning i USA i bl.a. Portland, Washington og Seattle, hvor Peter Duus fra Orbicon blev inspireret til at prøve metoden i Danmark.
- Vi var blandt andet i Portland og så, hvordan de ledte vejvandet hen i bede i stedet for i kloakken, hvilket var meget inspirerende. Kantstensbede bliver etableret i hundredvis som en central del i afkoblingen af vejvand. Hvis der er mere plads kan man lave regnbede i rabatter og grønne områder, men mange steder er der, ligesom her i Vejle, kun plads i selve kørebanen. Så er vejkantsbede en udmærket løsning, som både virker fartdæmpende og som et grønt element i asfalten, siger Peter Duus fra Orbicon.

Rensning af vejvand

Udfordringen med at implementere kantstensbedene i Danmark er netop hensynet til grundvandet. Et lag af filtermuld skal rense vandet for bl.a. tungmetaller andre miljøfremmede stoffer. Pilotprojektet i Vejle er lavet et sted, hvor der ikke er drikkevandsinteresser for en sikkerheds skyld. Men hvis anlægget fungerer efter hensigten, skal det kunne bruges alle steder.

Regnbedet erstatter kloakken

- Anlægget er dimensioneret til en fem-års-hændelse, svarende til hvad man ville dimensionere en ny regnvandskloak. Vi har testet anlægget, som nedsivede det der svarer til en 20-års regn, og er altså mere end, hvad kloakken er dimensioneret til. Det giver mig en forhåbning om, at vi faktisk kan lave anlæggene endnu mindre fremover, siger Peter Duus.

Værsgo fra vejen

Vejmyndigheden i Vejle har velvilligt lånt deres vej til pilotprojektet.
- Vi har med glæde lånt Vejle Spildevand vores vej til dette pilotprojekt. Det er spændende at se, hvordan det kommer til at virke, og som vejmyndighed leverer vi jo rigtig meget regnvand til kloaksystemet. Hvis det for alvor skal udbredes, skal vi også gerne have nogle økonomiske incitamenter, der vil gøre det interessant for vejmyndighederne at investere i, fortæller Harry Johansen fra Vej og Park i Vejle Kommune.

Bedre badevand

En af grundene til, at man gerne vil afkoble regnvandet fra kloakkerne er for at undgå udløb af urenset spildevand til fjorden.  Sidste år mistede Tirsbæk Strand det Blå Flag – det er nu kommet tilbage, men badevandskvalitet og et godt miljø skulle gerne sikres. Derfor er Vejle Kommune og Vejle Spildevand i gang med at sikre miljø og badevandskvalitet i området ved Bredballe, hvor de også forsøger, at få beboerne med på at afkoble regnvandet fra kloakken og etablere nedsivningsanlæg. Pilotprojektet med vejvandet er også en del af planen med at afkoble regnvandet og sikre kapacitet i kloakken.

Bredt samarbejde

Projekter er et samarbejde mellem
·         Vejle Kommune
·         Orbicon
·         Aalborg Universitet
·         Arkil
·         Nordisk Wavin
·         IBF
·         Faxe Kalk
·         Hede Danmark