1 af 3
IBF bassinløsninger
2 af 3
IBF bassinløsninger
3 af 3

Bassinløsninger med rør

Hvor det vælges at opmagasinere regnvand, kan vores store udvalg i rør og muligheder for at lave bygværker være en oplagt løsning. Med rør op til Ø2500 mm kan der laves underjordiske bassiner med meget stor kapacitet. Løsningen bliver eksempelvis anvendt under parkeringspladser i tæt bebyggede områder, hvor det ikke er muligt at lave åbne bassiner. Fra bassinet kan vandet afledes til recipient.
 
Se nærmere i brochurene ”Brønde”, ”ig-rør” og ”Betonelementer ved skybrud og monsterregn”.