Sætning af brønde

Det følgende afsnit beskriver nogle væsentlige punkter omkring sætning af brønde. Man skal dog være opmærksom på, at afsnittet ikke behandler arbejds miljøforhold (anlæg, afstivninger mv.). Der henvises til de gældende regler på området.

Udgravningens bund

Bunden skal være jævn. Den bør kun afrettes med en gravemaskine med glat skær. Bunden skal være netop så bred, at der kan komprimeres som foreskrevet rundt om brøndet.
Bunden skal være bæredygtig. Hvis der er tvivl om jord ens bæreevne, bør der udføres jordbundsundersøgelse. Det er vigtigt, at understøtningen er korrekt før brønden sættes.

Udjævningslag

Brønden sættes på et afrettet og komprimeret udjævningslag, der skal sikre korrekt understøtning. Brønden skal understøttes ensartet over hele bunden. Det er vigtigt at brøndbunden står helt vandret, da selv små unøjagtigheder vil give store afvigelser fra lodret, i toppen af brøndskakten.

 

Opbygning og omkringfyldning

Brønden bygges op med brøndringe, og afsluttes med dæksel. Under forudsætning af, at der kan komprimeres med tungt materiel, skal materialet til omkringfyldningen under normale forhold opfylde følgende krav:

• må ikke indeholde sten større end 64 mm
• skal være frostfri
• må ikke indeholde stoffer, der er aggressive over for rørene
• skal kunne komprimeres som forudsat/foreskrevet

Hvis den opgravede jord er egnet, kan den anvendes til omkringfyldning. Sand og grusfyld er velegnet og skal komprimeres til mindst 91% standard proctor. Morænelerfyld er også velegnet, hvis det er finkornet og kan komprimeres til mindst 93% standard proctor. Fyldet fordeles jævnt om brønden og udlægges i lag af max. 0,30 m tykkelse mellem hver komprimering. For at brønden er ikke forskubbes, er det vigtigt, at omkringfyldningsmaterialet komprimeres jævnt rundt om brønden. I befæstede arealer stiller vejmyndigheden krav til materialer og komprimeringen omkring brønden.

Se her eksempel på komprimering af en IBF brønd: