Glideringssamling brønde

Brøndsamlingen med glidering er en samling, der opfylder tætheds kravene i DS/EN 1917