RØRSAMLING

Samlingen af ig-rør opfylder kravene i DS/EN 1916.