Kløversten

IBF Kløversten er med sin karakteristiske udformning og mulighed for maskinlægning velegnet til stianlæg, fortove, industriarealer, garageanlæg, servicestationer mv.

Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe med dit projekt