Kløversten

IBF-Kløversten er med sin karakteristiske udformning og mulighed for maskinlægning velegnet til stianlæg, fortove, industriarealer, garageanlæg, servicestationer mv.

Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe med dit projekt